Dragi scriitorași

încă nepublicați,

stimate domnișorele

condeiere

puneți mâna de creați

poate veți fi premiați

și publicați….

și adulați….

(probabil și contestați)

La Incubator, care-i ca un dormitor

unde se moșesc

operele viitoare

nemuritoare (sic!).

Se așteaptă proză scurtă

-10 pagini la soroc,

povestirea-i cu noroc

și poezie nu prea multă

– de la o mâna la două

câte degete flexați

atâtea și numărați.