Zgomotul ușii trântite

reverberând în întunericul

de dincoace,

în poziție foetală aștept

ivirea zorilor,

deșteptarea.