Soarele s-a mutat

în aşchiile de mică

captive în tencuială.

Advertisements