Invizibil

aleargă pe străzi

lustruind trotuarele,

îşi strecoară trupul mătăhălos

printre blocuri

icnind fantomatic,

zgâlţâie insistent cercevelele,

scheună pe sub uşi,

se agaţă de pomi, de garduri

trage, împinge, smuceşte,

se propteşte sub streşini

gemând,

năvăleşte urlând în intersecţii,

se dă peste cap în scuaruri,

pândeşte pe la colţuri

şuierând sinistru,

urăşte viul:

oamenii, câinii, ciorile,

urăşte mişcarea.

Crivăţul