În faţă Universităţii, acolo unde erau buchiniştii, de-a lungul peretelui stă întinsă o sfoară pe care sunt legate foi de hârtie, foi identice sunt lipite şi pe numeroasele uşi şi ferestre ale impunătoarei clădiri. Pe ele, cursiv şi ordonat, cineva a scris: ATENŢIE! CADE GHIAŢĂ

Pe acolo trec zilnic o mulţime de intelectuali, profesori – cadre didactice. Aşa li se spunea acum 20 şi de ani dascălilor, aşa li se spune şi acum. Oriunde, la orice instituţie publică aş  fi văzut afişul acesta, zâmbetul nu mi-ar fi îngheţat pe figură ca în acest caz.

Cadre didactice. Şi mai erau şi altele: medicale; militare – care lucrau în cadrul armatei; ale ministerului de interne, ale poliţiei, etc

Ca în orice totalitarism, autorităţile erau îndrăgostite de noţiunea de încadrare – îl scoseseră din banalitate-ai pentru a-l ridica la rang de cuvânt ideologic cheie. Cadrul (lat. quadrare) – regulat în unghiuri şi laturi – era ideal pentru circumscrierea omului nou.  Eram cu toţii încadraţi în câmpul muncii, fiecare fabrică, instituţie avea un serviciu de cadre – observaţi că personal nu era un cuvânt potrivit, el nu cadra cu ideea de individ educat în spiritul comunitar. Şi pe urmă, personal vedea din latinescul personalis care mirosea prea tare a personalitate într-o epocă a depersonalizării. Aşa că am procedat tovărăşeşte şi l-am adoptat pe rusescul kadrî.

Mărşăluiam obstinant, tăcuţi, încolonaţi, drumul era bine jalonat, pe calea luminoasă spre comunism – rame umplute măiastru cu pete mari, cenuşii, de spirit revoluţionar.

Cuvânt fecund, cadrul ramă şi cuprinderea sa artistică au dat un termen fabulos – cadră. Tablou carevasăzică dar şi apreciere estetică generalizată. Frumoasă ca o cadră erau admirate fetele din basmele şi legendele noastre.

Cadrul poate fi şi secvenţial, decupaj de imagine înregistrată pe peliculă, dar şi orice circumscriere spaţială şi culturală dictată de reguli precise – în cadrul acestui simpoziom au fost expuse lucrări despre cernoziom – vedeţi cât de frumos se articulează expunere cu cadru, cimatografic aproape.

 

Advertisements